Polityka prywatności

Właścicielem strony live.huskytime.pl jest firma Krzysztof Gajdziński KAYF. Właściciel strony odpowiada za zawartość platformy oraz za przetwarzanie zbieranych na niej informacji.
Platforma live.huskytime.pl jest wykorzystywana przez Właściciela oraz podmioty, które wykupiły możliwość korzystania z platformy, do zarządzania procesem elektronicznego pomiaru czasu i generowania klasyfikacji podczas prowadzonych zawodów sportowych. W trakcie zawodów lub po zawodach sportowych wyniki są publikowane na stronie live.huskytime.pl. Publicznie dostępne wyniki obejmują jedynie takie dane jak: imię i nazwisko, numer startowy, płeć, miasto, klub, kategoria wiekowa oraz narodowość.
Dane, które są przetwarzane na platformie live.huskytime.pl pochodzą z:
• biura zawodów danych zawodów sportowych, gdzie zawodnicy dopiero rejestrując się na zawody, podpisują w wersji papierowej zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
• importu danych osobowych od Organizatora imprezy sportowej, który we własnym zakresie przeprowadził zapisy na zawody, uzyskał zgody na przetwarzanie danych osobowych.
live.huskytime.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosowane są różne zabezpieczenia, aby przekazane dane były bezpieczne. Dane są regularnie sprawdzane i archiwizowane. Dostęp do danych osobowych zawodników jest umożliwiony jedynie poszczególnym pracownikom, którym jest to niezbędne do wykonania pracy związanej z wykonaniem usługi elektronicznego pomiaru czasu oraz utworzenia klasyfikacji końcowych zawodów. W związku z RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 roku, poniżej przedstawiamy sposób i cel przetwarzania danych osobowych, przysługujące prawa wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 1. Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Właściciel platformy live.huskytime.pl tj. KAYF Krzysztof Gajdziński, Murowany Most 12, 16-515 Puńsk.
 2. Kontakt
  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można się kontaktować z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@huskytime.pl.
 3. Dane osobowe
  Na stronie live.huskytime.pl znajdują się następujące dane osobowe:
  Publiczne:
  • Imię i nazwisko
  • Płeć
  • Miasto
  • Numer startowy
  • Narodowość
  • Kategoria wiekowa
  • Klub
  • Uzyskane wyniki pomiaru czasu
  Każdemu, kto przekazał nam swoje dane osobowe i/lub informacje kontaktowe, zapewniamy możliwość wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość edycji. Istnieje możliwość usunięcia danych przez Administratora, na podstawie złożonego wniosku.
 4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. dane są przetwarzane w celu wyświetlenia wyników. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Konieczność podawania danych osobowych
  Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wyświetlenia wyników na stronie live.huskytime.pl.
 6. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  Uczestnicy zawodów sportowych, których wyniki na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych są podawane na stronie live.huskytime.pl, mają następujące prawa:
  • możliwość dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • możliwość edytowania swoich danych osobowych;
  • możliwość zwrócenia się z prośbą do Administratora o ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
  • możliwość zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o usunięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym usunięcie danych osobowych (tzw. bycie zapomnianym);
  • możliwość skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 7. Pliki cookies
  Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Administratora Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Administrator nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 8. Przechowywanie danych osobowych
  Dane osobowe zawodników przechowywane są w bezpieczny sposób przez cały czas istnienia strony live.huskytime.pl. Zostaną usunięte jedynie na wniosek zawodnika/użytkownika, który chce „być zapomnianym”.